Category Archives: casinom-hub.comsitesi mar

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu pdf indir 5

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Emlak Danışmanı Seviye 4 Sınavları Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) […]